مطالب علمی

شارژ ۳۰ دستگاه الکترونیک از فاصله ۲۴ متری!

۱۳۹۶/۱۰/۱۳ بیشتر بدانید...

7 گرایش فناورانه دنیای آی تی در سال ۲۰۱۸

۱۳۹۶/۱۰/۱۳ بیشتر بدانید...

مثلث حیات را فراموش نکنید هنگام زلزله در موقعیت های مشخص شده در تصاویر بالا قرار گیرید. این فضای خالی به نجات شما کمک می کند.

۱۳۹۶/۱۰/۲ بیشتر بدانید...