درباره آزمایشگاه نانوفناوری

درباره نانو فناوری

با توجه به اولویت قرار گرفتن فناوری های نوین در اسناد و برنامه های توسعه علمی تحقیقاتی کشور و نقش همه جانبه این فناوری در عرصه های مختلف جامعه و نیز پتانسیل ها و توانایی های علمی، پژوهشی و صنعتی موجود در استان خراسان شمالی، جهت نیل به ارتباط منسجم تر و انجام طرح های بزرگ با هدف تولید فناوری، تاسیس آزمایشگاه نانو فناوری و مواد پیشرفته در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

اهداف:
ترویج دانش، اهمیت و اثرگذاری نانوفناوری در جامعه
ایجاد بستر مناسب جهت اجرای برخی پروژه های تحقیقاتی-کاربردی مرتبط با فناوری نانو
تلاش در جهت تولید علم و پژوهش در مرزهای دانش و انتشار نتایج به صورت مقالات علمی و ثبت اختراع 
تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های تحقیقاتی
تدوین نقشه جامع نانوفناوری استان

آزمایشگاه نانوفناوری

از این آزمایشگاه برای انجام تحقیقات در زمینه ساخت نانومواد که زمینه تحقیقاتی بنده است استفاده می گردد. لیست تجهیزات در این آزمایشگاه به قرار ذیل است:

  1. هود آزمایشگاهی
  2. هیتر
  3. کوره باکسی
  4. حمام التراسونیک
  5. ترازو دیجیتال
  6. آون حرارتی
  7. TGA

همکاران آزمایشگاه

دکتر غلام حسین خرمی (عضو هیاًت علمی گروه آموزشی فیزیک)

 

این آزمایشگاه پژوهشی بوده و کارهای انجام شده در این آزمایشگاه منجر به چاپ مقالات ذیل شده است:

2 مقاله JCR و 2 مقاله کنفرانسی

بررسی اثر فوتوکاتالیکی نانوپودرهای نایوبایت پتاسیم و نایوبایت سدیم در حذف آلودگی های آلی از آب (دومین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی)

بررسی اثر فوتوکاتالیکی نانوپودر اکسید سریم در حذف رنگ متیلن بلو آلی از آب (دومین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی)

Effect of Co-doping in V2O5 nanoparticles synthesized via a gelatin-based sol-gel method (Materials Today Communication)

Structural, optical and magnetic characterization of vanadium pentoxide nanoparticles synthesized in a gelatin medium (Journal of Nanostructures)

 

ورود به صفحه تجهیزات آزمایشگاهی آزمایشگاه مرکزی
ورود به صفحه تعرفه های خدمات آزمایشگاه مرکزی

 

اخبار و اطلاعیه ها