درباره ی آزمایشگاه فیزیک و فناوری های ساختمان

 

آزمایشگاه فیزیک ساختمان یکی از آزمایشگاه های پایه در حوزه فناوری های ساخت، انرژی، تاسیسات و شهرسازی است. آزمایشگاه فیزیک ساختمان دارای بخش هایی از جمله سنجش کمیت های فیزیکی و مکانیکی، انتقال حرارت، نور، حریق و اکوستیک است که بسیاری از تجهیزات آن در دانشگاه بجنورد تامین شده است.

 

بخشی از کاربرد های آزمایشگاه فیزیک ساختمان

  • ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی؛
  • توسعه مواد و مصالح ساختمانی پربازده؛
  • بهداشت محیط سکونت و کار؛
  • مطالعه آسایش و تنش محیطی؛
  • مطالعه نورپردازی و نور طبیعی؛
  • مطالعه حریق؛
  • مطالعه نوفه و اکوستیک؛
  • مطالعه خرده اقلیم و کیفیت محیط های شهری.

 

معرفی تجهیزات آزمایشگاه

دستگاه استرس سنج حرارتی مدل TES-1369b با قابلیت سنجش تمام متغیر های آسایش و استرس حرارتی از جمله دمای تر و خشک،  جریان هوا و دمای متوسط تابشی

ترمومتر دیتالاگر 4 کاناله مدل TES-1384 با قابلیت ثبت طولانی مدت دما به طور همزمان در 4 نقطه

ترمورطوبت سنج دیتا لاگر مدل TES-1365

نورسنج (لوکس متر) دیتا لاگر مدل TES-1339R

سولار پاورمتر دیتا لاگرمدل TES-132

فلومتر باد، دما و رلاوبت سنج دیتالاگر مدل MIC 98658

ترمومترلیزری مدل TES-1327 K با امکان اتصال پراب سیمی

اخبار و اطلاعیه ها


آزمایشگاه های تحقیقاتی