درباره آزمایشگاه مکانیک سیالات و انتقال حرارت پیشرفته

درباره آزمایشگاه مکانیک سیالات

این آزمایشگاه با هدف آشنایی با کاربرد اصول تئوری مکانیک سیالات تجهیز شده است.

 

همکاران آزمایشگاه

دکتر امین امیری دلوئی

 

ورود به صفحه تجهیزات آزمایشگاهی آزمایشگاه مرکزی
ورود به صفحه تعرفه های خدمات آزمایشگاه مرکزی

 

اخبار و اطلاعیه ها

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.