تجهیزات آزمایشگاهی: آزمایشگاه تحقیقاتی ژئوتکنیک

دستگاه تست میز لرزه 5 تن

کاربرد میزهای لرزه در آزمایشگاه های سازه و زلزله جهت شبیه سازی نوسانات زلزله و مدل سازی برروی سازه های بتنی، فلزی و بنایی، glass-plexi یا ترکیبی به ارتفاع مرکز ثقل حداقل 1mm با قابلیت مدل سازی عددی، طراحی و ساخت نمونه ها و ارائه گزارش عملکرد مدل.

دستگاه برش مستقیم خاک با نمایشگر دیجیتال

دستگاه برش مستقیم خاک با نمایشگر دیجیتال

دستگاه آزمایش سه محوی خاک

این دستگاه برای آزمایش هایی نظیر آزمایش سه محوره، آزمایش تک محوره (محصور نشده) و برای بدست آوردن خصوصیات مقاومتی خاک در شرایط گوناگون طراحی شده است. دستگاه آزمایش سه محوری می تواند خاک را در هر سه شرایط تحکیم نیافته زهکشی نشده ( UU )، تحکیم یافته زهکشی نشده ( CU ) و تحکیم یافته زهکشی شده ( CD ) آزمایش کند.