درباره آزمایشگاه تست تهویه مطبوع

درباره آزمایشگاه تست تهویه مطبوع

عموماً با شنیدن عبارت تهویۀ مطبوع، سرمایش و گرمایش به ذهن متبادر می شود اما باید دانست که تویه مطبوع فقط خنک کردن یا گرم کردن نیست. با استفاده از فناوری تهویه مطبوع می توان کنترل رطوبت هوا، میزان دبی هوا، آلودگی هوا و سرعت هوا را در اختیار گرفت. به عبارتی به کمک تهویه مطبوع می توان حتی ذرات معلق در هوا و آلودگی های موجود در هوا را از بین برد. رطوبت زائد را از هوا گرفت و میزان گرما یا سرمای مورد نیاز محیط را به صورت اتوماتیک حفظ کرد تا امکان آسایش و آرامش برای انسان در محیط کار و زندگی فراهم آید. تهویه مطبوع نه تنها کاربردهای عمومی دارد بلکه در موارد حساس مثل اتاق های ضد عفونی با گاز و یا محیطهای ذخیره سازی مواد خاص نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

 

همکاران آزمایشگاه

دکتر امین جودت (عضو هیاًت علمی گروه آموزشی مکانیک) 

 

ورود به صفحه تجهیزات آزمایشگاهی آزمایشگاه مرکزی
ورود به صفحه تعرفه های خدمات آزمایشگاه مرکزی

 

اخبار و اطلاعیه ها