رویدادهای آزمایشگاه مرکزی

برگزاری دوره آموزشی HSE برای دانشجویان آزمایشگاهی و کارگاهی

در راستای اجرای ماده ۹۱ قانون کار مبنی بر اهمیت آموزش موازین HSE در افزایش آگاهی و پیشگیری از حوادث، دوره مربوطه برای دانشجویانی که دروس آزمایشگاهی و کارگاهی دارند در دو نوبت (هشتم و پانزدهم مهرماه...

گزارش بررسی اولیه استقرار نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست

گزارش بررسی اولیه استقرار نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست در آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه بجنورد

برگزاری کارگاه آموزشی وبسایت شاعا

برگزاری کارگاه آموزشی وبسایت شاعا در دانشگاه بجنورد

برگزاری کارگاه آموزش وبسایت شاعا

برگزاری کارگاه آموزش وبسایت شاعا

جلسه کمیته فنی آزمایشگاه مرکزی

جلسه شماره 5 کمیته فنی آزمایشگاه مرکزی با بررسی درخواست های خرید تجهیزات آزمایشگاه های تحقیقاتی تشکیل گردید.

جلسه شورای آزمایشگاه مرکزی

جلسه شورای آزمایشگاه مرکزی مورخ دوشنبه 96/08/22 ساعت 13:30 در محل اتاق جناب آقای دکتر محقر، ریاست محترم دانشگاه برگزار خواهد شد.

جلسه شورای ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاه مرکزی

جلسه شورای ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاه مرکزی

جلسه بررسی نقشه سوله فضاکار2

جلسه بررسی سوله فضاکار 2 سه شنبه 2 آبان ساعت 10