تجهیزات آزمایشگاهی: آزمایشگاه تحقیقاتی علوم ورزشی

الکترومیوگرافی

الکترومیوگرافی چند کاره، قابلیت ثبت سیگنال های عضلانی به دو روش سطحی و درون عضلانی، سیگنال های مغزی و سیگنال های قلبی را به طور همزمان و یا به طور مجزا دارد. قابلیت ثبت سیگنال را به صورت یک قطبی و دو قطبی دارد. دارای یک مدار فیدبکی خاص است که نویز مداخله گ ر با فرکانس 50 تا 60 هرتز را کاهش می دهد و بدین ترتیب امکان ثبت سیگنال را به صورت یک قطبی و دو قطبی با کیفیت بالا میسر می سازد.

حسگر فعالیت بدن و الکتروکادیوگرافی

این حسگر برای ارزیابی فعالیت جسمانی و الکتروکادیوگرافی کاربرد دارد. این حسگر مجهز به بلوتوث بوده و داده های خام الکتروکادیوگرافی، سه بعدی شتاب، فشار بارومتریک هوا و درجه حرارت را می تواند تا دو هفته ثبت کند. از این داده ها، پارامترهای ثانویه همچون ضربان قلب، تغییرات ضربان قلب، تغییرات سی گنالی، سبک های فعالیت و هزینه انرژی را می توان محاسبه کرد. این حسگر بوسیله یک نوار و یا الکترودهای چسبی به سینه متصل می گردد .