تجهیزات آزمایشگاهی: آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیک نور

میز اپتیک

میز اپتیکی ضد لرزش یکی از اساسیترین تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی اپتیک و اندازه گیریهای دقیق می باشد. آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد دارای یک میز اپتیکی به ابعاد 200×100 سانتیمتر همراه با پایه های پنو ماتیک ضد لرزش با بنچ اپتیکی به ضخامت 20 سانتیمتر، رویه از جنس استیل 4 میلیمتر سوراخ کاری شده در فواصل 25 میلیمتر، وزن کلی 280 کیلو گرم و ارتفاع کلی 90 سانتی متر میباشد.

مجموعه عدسی کروی اپتیکی

دسی های همگرا و واگرا با فاصله کانونی مختلف و قطرهای 2 اینج. از این مجموعه میتوان برای کانونی و موازی سازی نور لیزر استفاده کرد.

ماژول لیزر دیود 635 نانومتر با توان 10 میلی وات

ماژول لیزر دیود با توان قابل تنظیم در بازه 0- 10 میلیوات در طول موجهای 635 نانومتر. خروجی این لیزر بسته به نیاز کاربر میتواند به صورت پالسی یا پیوسته تنظیم شود. این لیزر می تواند در اندازه گیری های دقیق لیزری نظیر آزمایش های مبتنی بر تداخل سنجی، پراش سنجی، تلاطم سنجی جوی و آزمایشگاهی و نیز آزمایشهای آموزشی اپتیک مورد استفاده قرار گیرد.

ماژول لیزر دیود 532 نانومتر با توان 10 میلی وات

ماژول لیزر دیود با توان قابل تنظیم در بازه 0- 10 میلیوات در طول موجهای 635 نانومتر. خروجی این لیزر بسته به نیاز کاربر میتواند به صورت پالسی یا پیوسته تنظیم شود. این لیزر می تواند در اندازه گیری های دقیق لیزری نظیر آزمایش های مبتنی بر تداخل سنجی، پراش سنجی، تلاطم سنجی جوی و آزمایشگاهی و نیز آزمایشهای آموزشی اپتیک مورد استفاده قرار گیرد.

لیزر آزمایشگاهی هلیوم نئون

لیزر هلیوم نئون، معمولاً نور قرمز با طول موج 632 / 8 نانومتر گسیل می کند. لیزرهای هلیوم-نئون رایج دارای یک سلول گازی با طولی در حدود 20 سانتی متر هستند و با توان الکتریکی ورودی چندین وات، توان خروجی ای در حد چند میلی وات با طول موج قرمز 632 / 8 نانومتر در مد کاری پیوسته تولید می کنند. لیزرهای هلیوم-نئون اغلب برای کاربردهای تنظیم و تداخل سنجی مورد استفاده قرار می گیرند و با لیزر دیود ها که فشرده تر و پر بازده هستند به رقابت می پردازند.

قطعات اپتومکانیکی

این مجموعه شامل نگهدارنده قابل تنظیم لیزر، نگهدارنده عدسی اتوماتیک، نگهدارنده پلاریزور، نگهدارنده پلاریزور دقیق، نگهدارنده توری، نگهدارنده منشور و کیت پایه ها و نگهدارنده های میله و جابجاگرهای میکرونی است. شامل کیت پایه ها، نگه دارنده ها و جابجاگرهای آزمایشگاه اپتیک و لیزر است.

باریکه گستر با قابلیت قرار دادن پین هول

باریکه گستر با قابلیت قرار دادن پین هول Model: BE-50-20X-SP