درباره آزمایشگاه مرکزی: پرسنل آزمایشگاه مرکزی

 

کارشناسان آزمایشگاه مرکزی:

شماره تماس: 05832201150

 

ردیف

عکس پرسنلی

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

داخلی

1

علی مرتضاییان

فوق لیسانس مهندسی برق

کارشناس آزمایشگاه­ گروه آموزشی برق

1153

2

سعید شادمیر

لیسانس مهندسی مکانیک

کارشناس آزمایشگاه و کارگاه گروه آموزشی مکانیک

1152

3

 

مهدی حسن نیا

لیسانس صنایع دستی

کارشناس کارگاه­های گروه آموزشی هنر

-

4

عبدالواحد ارازنیا

لیسانس مهندسی بهداشت حرفه­ ای

کارشناس HSE آزمایشگاه مرکزی

1150

5

عظیم وحدانی

فوق لیسانس مهندسی مکانیک

کارشناس آزمایشگاه مرکزی

1155

 
 

شرح وظایف

·         کالیبراسیون صحیح دستگاه‌ها و اطمینان از صحت عملکرد دستگاه

·         نظارت مستقیم بر انجام آزمایش‌ها در سطح استانداردهای بین‌المللی و استانداردهای خاص آزمایشگاه‌ها

·         آگاهی و رعایت از نکاتی که موجب جلوگیری از آسیب‌دیدگی دستگاه‌ها می‌شود.

·         رعایت وضعیت ایمنی و بهداشت تجهیزات آزمایشگاه یا دستگاه

·         ارائه گزارش روزانه به رئیس آزمایشگاه مرکزی

·         رعایت نکات ایمنی جهت سلامت جسمی خود و مراجعین به آزمایشگاه

·         پیگیری امور اداری و فنی آزمایشگاه زیر نظر مشاور فنی

·         اشراف کامل بر نحوه کارکرد، کالیبراسیون و تعمیرات جزی تجهیزات آزمایشگاهی و

·         ثبت و نگهداری دقیق میزان موجودی، مصرف مواد و وسایل مصرفی آزمایشگاه و کارگاه در دفاتر مربوطه

کارشناسان آزمایشگاه مرکزی سابق از ابتدا تا کنون

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.