چشم انداز آزمایشگاه مرکزی

چشم انداز آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد، مطرح شدن به عنوان یکی از برترین آزمایشگاه‌هایی است که در حوزه علم و مهندسی به امر پژوهش، توسعه، آموزش و ارائه خدمات اشتغال دارد که این هدف با اجرای پژوهش، توسعه، آموزش و ارائه خدمات در زمینه‌های مختلف آزمایشگاهی تحقق می‌یابد. سیستم‌ها و فرایندهای کارا، اثربخش و مبتنی براستانداردهای ملی و بین المللی و قوانین و مقررات، جاری‌کننده‌ی خط مشیء‌ها، راهبردها و تصمیمات آزمایشگاه مرکزی در دستیابی به نتایج درخشان و خلق ارزش‌های پایدار برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به علم هستند. ایجاد، یکپارچه‌سازی، حفظ و بهبود مستمر خدمات آزمایشگاهی این واحد، یکی از اصلی‌ترین ارزش‌های آن است. این آزمایشگاه بر این باور است که در حال حاضر پژوهشگران این مرز و بوم بیش از پیش به کیفیت خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی که استفاده می‌کنند، اهمیت می‌دهند. بنابراین متعهد می‌گردد با ارائه بهترین خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی در رشد علمی پژوهشگران استان و کشور گام بردارد.

دستیابی به دانش و فناوری‌های نو، آزمایشگاه مرکزی را در حرکت به سوی تعالی توانمند می‌سازد. با مدیریت خلاقانه این منابع، تجهیزات و خدمات خود را سریع‌تر، بهتر، ارزان‌تر و آسان‌تر به ذینفعان ارائه می‌کنیم و برای همه آنان نتایج درخشان و ارزش‌های پایدار خلق می‌نماییم.