نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام مهلت خرید از نهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت با قیمت های سال گذشته (1400)

اعلام مهلت خرید از نهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت با قیمت های سال گذشته (1400)


دکتر عبدالرضا مجد­الدین، مدیرکل دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار و قائم مقام رئیس نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت با اشاره به آمار فروش تجهیزات در هشتمین دوره نمایشگاه، از ارسال نامه اطلاع رسانی در خصوص فرآیند خرید از نهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت خبر داد.

وی افزود در هشتمین دوره نمایشگاه تجهیزات حدود 3634 میلیارد ریال فروش محصول اتفاق افتاده که نزدیک به 37درصد این مبلغ را معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان "یارانه" به دانشگاه‌ها و مراکز علمی داده است.