نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ایمنی، سلامت و محیط زیست

ایمنی، سلامت و محیط زیست


 HSE از سه کلمه ایمنی، سلامت و محیط زیست تشکیل شده است و سعی در بهبود وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست یک مجموعه دارد. بهداشت و ایمنی از سال ۱۸۸۵ با هم مطرح شده اند و هر جا که ایمنی مطرح شده است سخن از بهداشت و محیط نیز به میان آمده است. مباحث ایمنی بعد از انقلاب صنعتی به دلایل افزایش آمار مرگ کارگران مطرح گردید

ادامه مطلب