نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید آقایان دکتر قربانی و دکتر برآبادی از آزمایشگاه مرکزی

بازدید آقایان دکتر قربانی و دکتر برآبادی از آزمایشگاه مرکزی


به منظور برقراری نظام ایمنی، سلامت و محیط‌ زیست در محیط­ های آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه­ بجنورد، آقایان دکتر قربانی (معاونت محترم دانشجویی) و دکتر برآبادی (سرپرست محترم مرکز مشاوره و بهداشت) از محیط های آزمایشگاهی و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بازدید کردند. 

آقای دکتر جوادی (ریاست آزمایشگاه مرکزی) توضیحاتی درباره نقاط قوت و ضعف آزمایشگاه ها در بحث ایمنی، سلامت و محیط ریست ارائه و به همفکری و تعامل در این خصوص تاکید نمودند.