نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانش آموزان مدرسه غیرانتفاعی دخترانه پردیسان آشخانه از آزمایشگاه مرکزی مورخ 1398/02/10

بازدید دانش آموزان مدرسه غیرانتفاعی دخترانه پردیسان آشخانه از آزمایشگاه مرکزی مورخ 1398/02/10


در مورخ 1398/02/10 طی بازدیدی، دانش آموزان مدرسه غیرانتفاعی دخترانه پردیسان آشخانه از آزمایشگاه مرکزی دیدن کردند.در این بازدید علمی، جناب آقای دکتر غلامحسین خرمی عضو محترم هیئت علمی گروه آموزشی فیزیک، در آزمایشگاه فیزیک پایه 1،  دانش آموزان را با برخی مفاهیم اولیه فیزیک بصورت عملی آشنا کردند.