نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد

بازدید نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد


در تاریخ 1397/10/26 توسط نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و اعضای هیأت ممتحنه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به جهت ارزشیابی آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه بجنورد، بازدید بعمل آمد.

اسامی بازدیدکنندگان به شرح ذیل می باشد:

  1. جناب آقای دکتر عباس پرداختی، عضو هیأت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و عضو هیأت بورد نانوپزشکی
  2. جناب آقای دکتر امیر امانی، مدیر گروه فناوری های نوین از دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  3. جناب آقای دکتر مهران وطنچیان، معاون آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
  4. سرکار خانم دکتر فاطمه عروجعلیان، عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی (نانوبیوتکنولوژی)
  5. سرکار خانم دکتر رقیه آرزومند، عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
  6. جناب آقای دکتر رضا سالاری نیا، عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
  7. جناب آقای دکتر کمالی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  8. جناب آقای مهندس پیمان فیضی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی