نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید پرفسور گودرز احمدی از آزمایشگاه مرکزی

پرفسور گودرز احمدی استاد دانشگاه کلارسون امریکا از آزمایشگاه های تحقیقاتی تبدیلات گازی و مکانیک سیالات و انتقال حرارت پیرفته بازدید کردند.