نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید پرفسور گودرز احمدی از آزمایشگاه مرکزی

بازدید پرفسور گودرز احمدی از آزمایشگاه مرکزی


پرفسور گودرز احمدی استاد دانشگاه کلارسون امریکا از آزمایشگاه های تحقیقاتی تبدیلات گازی و مکانیک سیالات و انتقال حرارت پیرفته بازدید کردند.