نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برد حسگر

برد حسگر


برد حسگر

Model: MDA 100CB

قابلیت ها 

ارتباط حسگرها و عملگرهای متعدد خارجی با ماژول های IRIS و MICA و MICAZ

دارای حسگرهای حرارتی و شدت روشنایی

 

 

بازگشت