نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی HSE برای دانشجویان آزمایشگاهی و کارگاهی

برگزاری دوره آموزشی HSE برای دانشجویان آزمایشگاهی و کارگاهی


در راستای اجرای ماده ۹۱ قانون کار مبنی بر اهمیت آموزش موازین HSE در افزایش آگاهی و پیشگیری از حوادث، دوره مربوطه برای دانشجویانی که دروس آزمایشگاهی و کارگاهی دارند در دو نوبت (هشتم و پانزدهم مهرماه ۱۳۹۸)برگزار شد و تعداد ۳۰۵ نفر از دانشجویان در این دوره حضور بعمل رسانیدند.سرفصل های آموزش داده شده به شرح زیر است:

  1. HSE و تعاریف
  2. بهداشت حرفه ای و عوامل زیان آور پنجگانه محیط کار
  3. ایمنی حریق
  4. ایمنی برق
  5. ایمنی مواد شیمیایی، برچسب خوانی ایمنی(لوزی خطر و مستطیل HMIS)،MSDS
  6. دستورالعمل های ایمنی کار
  7. کمک های اولیه
  8. پخش کلیپ های ایمنی و بهداشتی با هدف درس آموزی از حوادث
  9. و .....