نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه استقرار نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست در آزمایشگاه مرکزی

برگزاری کارگاه استقرار نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست در آزمایشگاه مرکزی


آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد با عنایت به اینکه یکی از مهمترین ملاحظات فنی در هر فضای آزمایشگاهی و کارگاهی، رعایت ایمنی و سلامت تجهیزات، کارکنان و پژوهشگران آن محیط می‌باشد. لذا به منظور آشنایی با مسائل و نکات ایمنی و سلامت تجهیزات، کارکنان و پژوهشگران در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در نظر دارد کارگاه آموزشی استقرار نظام ایمنی، سلامت و محیط‌زیست را در تاریخ 97/04/24 الی 97/04/25 در محل دانشگاه بجنورد از ساعت 8:30 الی 12:30 برگزار نماید.