نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزش وبسایت شاعا

برگزاری کارگاه آموزش وبسایت شاعا


آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد با اهداف ذیل کارگاه آموزشی وبسایت شاعا را در محل دانشگاه بجنورد مورخ 97/04/16 ساعت 10 صبح برگزار می نماید:

- بهبود کیفی و افزایش کمی خدمات آزمایشگاهی در سطح استان و کشور؛
- تسهیل در دسترسی پژوهشگران و صنایع کشور به خدمات آزمایشگاهی؛
- جمع آوری اطلاعات جامع در مورد تعداد و نوع تجهیزات آزمایشگاهی و پراکندگی آن در سطح استان و کشور (با هدف نیازسنجی صحیح برای توسعه توان آزمایشگاهی کشور)؛
- ارتقای دانش فنی کارشناسان آزمایشگاه‌ها از طریق آموزش و به اشتراک‌گذاری تجارب؛
- استانداردسازی فعالیت‌های آزمایشگاهی و ارایه خدمات با نتایج قابل اعتماد؛
- کمک به تکمیل توانمندی‌های آزمایشگاهی مراکز عضو در راستای نیازهای کشور.