نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه توجیهی

برگزاری کارگاه توجیهی


برگزاری کارگاه توجیهی تجهیز آزمایشگاه‌های مجازی دانشگاه بجنورد 

کارگاه توجیهی تجهیز آزمایشگاه‌های مجازی دانشگاه برگزار گردید. 

دکتر سید حامد جوادی، رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد، با اعلام این خبر گفت: ارتقاء سطح دانش و آگاهی اعضای هیأت علمی و مدیران گروه‌های آموزشی با مفاهیم آزمایشگاه‌های مجازی و درک اهمیت و ضرورت ایجاد آزمایشگاه‌های مجازی در دانشگاه از جمله اهداف برگزاری این کارگاه بوده است.

وی ایجاد زمینه مناسب برای افزایش بهره‌وری از آزمایشگاه‌ها و همچنین استفاده از تجربیات متخصصین امر در این زمینه را از اهداف دیگر این کارگاه برشمرد.