نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجهیزات آزمایشگاهی مجتمع آموزش عالی شیروان

تجهیزات آزمایشگاهی مجتمع آموزش عالی شیروان


تجهیزات آزمایشگاهی مجتمع آموزش عالی شیروان

ردیف

نام امکانات و تجهیزات

کاربرد

1 ترموسایکلر تکثیر DNA و RNA
2 الکتروفورز جداسازی و تشخیص DNA و RNA
3 تانک الکتروفورز (عمودی و افقی) جهت ساخت ژل الکتروفورز
4 ژل داکت تشخیص و مشاهده DNA و RNA
5 سانتریفیوژ جداسازی و خالص سازی مواد
6 هود لامینار ایجاد محیط استریل
7 تشعشع سنج سنجش میزان تشعشع خورشید، اجسام و گیاهان
8 انکوباتور یخچال دار تنظیم دماهای مختلف
9 انکوباتور شیکردار تنظیم دماهای مختلف همران با هم زدن نمونه
10 اسپکتروفتومتر تعیین طول موج های مختلف
11 میکروسکوپ وبیوکولار مشاهده اجسام و موجودات بسیار ریز
12 آون خشک کردن و استریل سازی مواد و سایل
13 کجلدال اندازه گیری پروتوئین و ازت
14 سوکسله دیجیتال اندازه گیری میزان روغن
15 هاضم هشت تایی اندازه گیری میزان روغن
16 ژرمیناتور ایجاد محیطی قابل کنترل از لحاظ نور، دما و رطوبت
17 دستگاه اندازه گیری آب گیاه  
18 ترازو وزن مواد
19 فلم فتومتر + پمپ کمپرسور اندازه گیری عناصر گیاهان
20 سطح برگ سنج اندازه گیری میزان سطح برگ گیاه و اجسام دیگر
21 کوره خشک کردن و خاکستر سازی مواد
22 GPS اندازه گیری مساحی و مسافت
23 دوربین نیوئو مساحی
24 دوربین تئودولیت مساحی
25 پلانیمتر مقایسه مقیاس
26 کرویمتر رولی مقایسه مقیاس
27 ترازوی دیجیتال وزن کردن مواد
28 باران ساز مصنوعی مشاهده تاًثیر شست و شوی خاک توسط باران
29 تانک ازت نگهداری ازت مایع
30 پارشال فلوم اندازه گیری دبی اب
31 دبل رینگ اندازه گیری نفوذ آب در خاک
32 سرریز فلزی اندازه گیری دبی اب
33 هود شیمیایی  جهت کار با مواد دارای بخارات سمی
34 بذر شمار  
35 یخچال فریزر  
36 فریزر 24-  
37 شیکر هم زدن مواد
38 EC متر  
39 متر لیزری  
40 PH متر اندازه گیری ماهیت اسیدی و بازی مواد 
41 سمپلیر برداشتن محلول در مقیاس های میکرو لیتر
42 HPN 24 هات بلوک  
43 بن ماری جوش (حمام بخار) گرم کردن مواد در رطوبت بالا
44 هات پلیت مگنت  
45 میکروفیوژ جداسازی و مخلوط کردن مواد
46 رفرکتومتر دیجیتال اندازه گیری میزان قند گیاه
47 رفرکتومتر اندازه گیری میزان قند گیاه
48 سایکرومتر هواشناسی  
49 اتوکلاو استریل سازی مواد در فشار و بخار بالا
50 پانتو گراف  
51 استروسکوپ آیینه ای و دستی  
52 پمپ وکیوم (خلاء) ایجاد خلاء
53 هیتر بالن  
54 ترمومتر دیجیتال اندازه گیری دما
55 هیدرومتر  
56 الک خاکشناسی  
57 دستگاه آب مقطر گیری