نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بررسی نقشه سوله فضاکار2

جلسه بررسی نقشه سوله فضاکار2


بررسی نقشه سوله فضاکار 2 با حضور رؤسای دانشکده ها، ریاست آزمایشگاه مرکزی و مسئول طرح های عمرانی دانشگاه سه شنبه مورخ 96/08/02 در محل اتاق سرکار خانم عامری ریاست محترم دانشکده هنر و علوم انسانی برگزار خواهد شد.