نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای آزمایشگاه مرکزی

جلسه شورای آزمایشگاه مرکزی


جلسه شورای آزمایشگاه مرکزی مورخ دوشنبه 96/08/22 ساعت 13:30 در محل اتاق جناب آقای دکتر محقر، ریاست محترم دانشگاه برگزار خواهد شد.