نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاه مرکزی

جلسه شورای ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاه مرکزی


جلسه شورای ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاه مرکزی در تاریخ 96/08/15 ساعت 13:30 در محل اتاق ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر محقر برگزار خواهد گردید.