نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حسگر فعالیت بدن و الکتروکادیوگرافی

حسگر فعالیت بدن و الکتروکادیوگرافی


حسگر فعالیت بدن و الکتروکادیوگرافی

Model: ECG Move

قابلیت ها 

  • تجزیه و تحلیل آنلاین داده های حسگر
  • دارای ارتباط بلوتوث
  • ترکیب سنسور فعالیت جسمانی و الکتروکاردیوگرافی در یک سیستم واحد
  • دارای نوار قفسه سینه با کیفیت سیگنال برای اندازه گیری های طولانی مدت
  • محاسبه دقیق و معتبر هزینه انرژی و تشخیص فعالیت
  • تداوم داده ها بعلت فرمت باز داده ها

 

این حسگر برای ارزیابی فعالیت جسمانی و الکتروکادیوگرافی کاربرد دارد. این حسگر مجهز به بلوتوث بوده و داده های خام الکتروکادیوگرافی، سه بعدی شتاب، فشار بارومتریک هوا و درجه حرارت را می تواند تا دو هفته ثبت کند. از این داده ها، پارامترهای ثانویه همچون ضربان قلب، تغییرات ضربان قلب، تغییرات سی گنالی، سبک های فعالیت و هزینه انرژی را می توان محاسبه کرد. این حسگر بوسیله یک نوار و یا الکترودهای چسبی به سینه متصل می گردد .