نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد

حضور دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد


دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در سفری یک‌روزه در تاریخ 1398/04/31 به خراسان شمالی، از آزمایشگاه های تحقیقاتی فناور آزمایشگاه مرکزی(آزمایشگاه محیط زیست و انرژی، آزمایشگاه نانوفناوری، آزمایشگاه احتراق و ...) در دانشگاه بجنورد ، بازدید نموده و از دستاوردهای محققین دانشگاه از جمله پروژه استخراج رنگدانه پروتئینی فیکوسیانین از ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس در آزمایشگاه محیط زیست و انرژی دیدن کرد.