نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خرید، راه اندازی و نصب دستگاه HPLC

خرید، راه اندازی و نصب دستگاه HPLC


آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد اقدام به خرید و راه اندازی دستگاه HPLC  ساخت کمپانی KNAUER مدل  AZURA کرده است. دستگاه فوق یکی از مهمترین تجهیزات حوزه کروماتوگرافی مایع است که به عنوان ابزار دقیق و قدرتمند جهت تجزیه کمی مواد دارویی، شیمیایی و تجزیه پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک کاربرد دارد که با توجه به آنالیزهای انجام شده با این دستگاه در حوزه های تشخیصی: اسیدهای آمینه، پروتئین‌ها، اسیدهای نوکلئیک، هیدروکربنها، هیدراتهای کربن، داروها، ترپنوئیدها، حشره‌کش‌ها، آنتی‌بیوتیکها، استروئیدها، گونه‌های آلی و گروهی از مواد گوناگون معدنی، اهمیت وجود این دستگاه ها را در مجموعه های آزمایشگاهی دوچندان کرده است.

مدل دستگاه: دستگاه  HPLC چهار حلاله مدل AZURA ساخت کمپانی KNAUER 

همراه با دتکتور UV مدل (UVD۲.۱L)، ستون 18C، دتکتور فلورسانس، سیستم   Reactor PhotoChemical برای آنالیز آفلاتوکسین.

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد آماده دریافت نمونه برای آنالیز با دستگاه فوق، می باشد.