نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درباره آزمایشگاه اپتیک

درباره آزمایشگاه اپتیک


درباره لیزر و اپتیک

لیزر در سالهای اخیر جایگاه ویژه ای در جهان پیدا کرده است  بگونه ای که بسیاری از زمینه های اصلی رشد و فناوری و توسعه صنعتی به آن مرتبط شده است . لیزر در پژوهش و تولید علم و فناوری یکی از ابزارهای اصلی بوده و انجام بسیاری از پژوهش های حساس و استراتژیک که امروزه در مراکز علمی و پژوهشی جهان صورت می گیرد بدون این وسیله امکان پذیر نیست.

 

مهمترین تجهیزات آزمایشگاه اپتیک و اندازه گیری های دقیق

باریکه گستر با قابلیت قرار دادن پین هول

لیزر هلیوم نئون

میز اپتیکی ضد لرزش

 

همکاران آزمایشگاه

دکتر ابراهیم محمدی رازی (عضو هیاًت علمی گروه آموزشی فیزیک)

 

ورود به صفحه تجهیزات آزمایشگاهی آزمایشگاه مرکزی
ورود به صفحه تعرفه های خدمات آزمایشگاه مرکزی