نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درباره آزمایشگاه تبدیلات گازی

درباره آزمایشگاه تبدیلات گازی


درباره آزمایشگاه تبدیلات گازی

شیمی یکی از دانش‌های بنیادین است که به مطالعه و بررسی ساختار، خواص، ترکیبات، و دگرگونی ماده می‌پردازد

آزمایشگاه تبدیلات گازی یک مرکز تحقیقاتی است که بررسی و شناخت روشهای جدید در فرآیندهای گازی را مورد توجه قرار می دهد. در این واحد کارهای تحقیقاتی بر سه محور عمده تمرکز پیدا کرده است. محور اول، بحث تبدیلات گازی است. محور دوم بحث انتقال گاز است و محور سوم بحث تصفیه و شیرین سازی گازاست. 

 

همکاران آزمایشگاه

دکتر ابوالفضل محمدی (عضو هیاًت علمی گروه آموزشی مهندسی شیمی)

 

ورود به صفحه تجهیزات آزمایشگاهی آزمایشگاه مرکزی
ورود به صفحه تعرفه های خدمات آزمایشگاه مرکزی