نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درباره آزمایشگاه مکانیک

درباره آزمایشگاه مکانیک


درباره آزمایشگاه مکانیک سیالات

این آزمایشگاه با هدف آشنایی با کاربرد اصول تئوری مکانیک سیالات تجهیز شده است.

 

همکاران آزمایشگاه

دکتر امین امیری دلوئی

 

ورود به صفحه تجهیزات آزمایشگاهی آزمایشگاه مرکزی
ورود به صفحه تعرفه های خدمات آزمایشگاه مرکزی