نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درباره آزمایشگاه نانوفناوری

درباره آزمایشگاه نانوفناوری


درباره نانو فناوری

با توجه به اولویت قرار گرفتن فناوری های نوین در اسناد و برنامه های توسعه علمی تحقیقاتی کشور و نقش همه جانبه این فناوری در عرصه های مختلف جامعه و نیز پتانسیل ها و توانایی های علمی، پژوهشی و صنعتی موجود در استان خراسان شمالی، جهت نیل به ارتباط منسجم تر و انجام طرح های بزرگ با هدف تولید فناوری، تاسیس آزمایشگاه نانو فناوری و مواد پیشرفته در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

اهداف:
ترویج دانش، اهمیت و اثرگذاری نانوفناوری در جامعه
ایجاد بستر مناسب جهت اجرای برخی پروژه های تحقیقاتی-کاربردی مرتبط با فناوری نانو
تلاش در جهت تولید علم و پژوهش در مرزهای دانش و انتشار نتایج به صورت مقالات علمی و ثبت اختراع 
تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های تحقیقاتی
تدوین نقشه جامع نانوفناوری استان
 

همکاران آزمایشگاه

دکتر غلام حسین خرمی (عضو هیاًت علمی گروه آموزشی فیزیک)

 

ورود به صفحه تجهیزات آزمایشگاهی آزمایشگاه مرکزی
ورود به صفحه تعرفه های خدمات آزمایشگاه مرکزی