نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درباره آمایشگاه فیزیک و فناوری های ساختمان

درباره آمایشگاه فیزیک و فناوری های ساختمان


 

آزمایشگاه فیزیک ساختمان یکی از آزمایشگاه های پایه در حوزه فناوری های ساخت، انرژی، تاسیسات و شهرسازی است. آزمایشگاه فیزیک ساختمان دارای بخش هایی از جمله سنجش کمیت های فیزیکی و مکانیکی، انتقال حرارت، نور، حریق و اکوستیک است که بسیاری از تجهیزات آن در دانشگاه بجنورد تامین شده است.

 

بخشی از کاربرد های آزمایشگاه فیزیک ساختمان

  • ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی؛
  • توسعه مواد و مصالح ساختمانی پربازده؛
  • بهداشت محیط سکونت و کار؛
  • مطالعه آسایش و تنش محیطی؛
  • مطالعه نورپردازی و نور طبیعی؛
  • مطالعه حریق؛
  • مطالعه نوفه و اکوستیک؛
  • مطالعه خرده اقلیم و کیفیت محیط های شهری.