نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دستگاه آزمایش سه محوی خاک

دستگاه آزمایش سه محوی خاک


دستگاه آزمایش سه محوی خاک

Model: SO-741

قابلیت ها 

دارای جک بارگذاری
دارای سلول فشار سه محوری
دارای پانل کنترل و گیج های فشار
کمپرسور تامین فشار