نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دستگاه اسپری پایلوریزیز

دستگاه اسپری پایلوریزیز


دستگاه اسپری پایلو ریزیز

امکان انجام عملیات لایه نشانی بصورت یکنواخت یا پالس
چرخش زیر لایه به هنگام انجام عملیات لایه نشانی
ارتفاع قابل تنظیم نازل
امکان تنظیم نرخ خروج محلول
 
کاربرد

دستگاه اسپری برای ساخت و تهیه لایه های نازک و نانوساختارها در دمای بالا ساخته شده که پایداری و استحکام لایه نشانی آن نسبت به روش های فیزیکی در خلاء بیشتر است.