نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دستگاه برش مستقیم خاک با نمایشگر دیجیتال

دستگاه برش مستقیم خاک با نمایشگر دیجیتال

قابلیت ها 

نمایشگر 7 " Touchscreen TFT LCD
نمایش تنش ماکزیمم و تنش واقعی برحسب N/m
قابلیت اتصال به کامپیوتر
نمایش نیروی ماکزیمم و نیروی واقعی
کنترل تمامی مراحل بارگذاری توسط نمایشگر
سیستم کنترلی PLC
تنظیم سرعت بارگذاری که در طول آزمایش ثابت خواهد ماند.
سنسور جابجایی LVDT با کورس 50mm و دقت 0.01mm جهت نمایش و ثبت تغییر شکل برشی.
سنسور جابجایی LVDT با کورس 30mm و دقت 0.01mm جهت نمایش و ثبت تغییر شکل عمودی.