نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دستگاه برش مستقیم خاک با نمایشگر دیجیتال

دستگاه برش مستقیم خاک با نمایشگر دیجیتال


دستگاه برش مستقیم خاک با نمایشگر دیجیتال

قابلیت ها 

نمایشگر 7 " Touchscreen TFT LCD
نمایش تنش ماکزیمم و تنش واقعی برحسب N/m
قابلیت اتصال به کامپیوتر
نمایش نیروی ماکزیمم و نیروی واقعی
کنترل تمامی مراحل بارگذاری توسط نمایشگر
سیستم کنترلی PLC
تنظیم سرعت بارگذاری که در طول آزمایش ثابت خواهد ماند.
سنسور جابجایی LVDT با کورس 50mm و دقت 0.01mm جهت نمایش و ثبت تغییر شکل برشی.
سنسور جابجایی LVDT با کورس 30mm و دقت 0.01mm جهت نمایش و ثبت تغییر شکل عمودی.