نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دستگاه تست میز لرزه 5 تن

دستگاه تست میز لرزه 5 تن


دستگاه تست میز لرزه 5 تن

Model: SAFE - 50

قابلیت ها 

یک درجه آزادی
دارای قابلیت شبیه سازی امواج سینوسی، مربعی و طبیعی زلزله
مجهز به نرم افزار با قابلیت های ویژه
طراحی مطابق Platform و استانداردهای بین المللی میزهای لرزان
 

کاربرد

در آزمایشگاه های سازه و زلزله جهت شبیه سازی نوسانات زلزله و مدل سازی برروی سازه های بتنی، فلزی و بنایی یا ترکیبی به ارتفاع مرکز ثقل حداقل 1mm
قابلیت مدل سازی عددی، طراحی و ساخت نمونه ها و ارائه گزارش عملکرد مدل