نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دستگاه تهویه مطبوع

دستگاه تهویه مطبوع


دستگاه تهویه مطبوع

با استفاده از فناوری تهویه مطبوع می توان کنترل رطوبت هوا، میزان دبی هوا، آلودگی هوا و سرعت هوا را در اختیار گرفت. به عبارتی به کمک تهویه مطبوع می توان حتی ذرات معلق در هوا و آلودگی های موجود در هوا را از بین برد. رطوبت زائد را از هوا گرفت و میزان گرما یا سرمای مورد نیاز محیط را به صورت اتوماتیک حفظ کرد تا امکان آسایش و آرامش برای انسان در محیط کار و زندگی فراهم آید.