نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک سیالات و انتقال حرارت پیشرفته

راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک سیالات و انتقال حرارت پیشرفته


آقای دکتر سید حامد جوادی ریاست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد ضمن بازدید از روند راه اندازی آزمایشگاه  تحقیقاتی مکانیک سیالات و انتقال حرارت پیشرفته فرمودند درحال تلاش هستیم تا در کمترین زمان تمام آزمایشگاه های تحقیقاتی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه را به بهره برداری برسانیم.