نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رسالت آزمایشگاه مرکزی

رسالت آزمایشگاه مرکزی


رسالت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد

فلسفه وجودی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد شامل توسعه پژوهش، نوآوری و ارتقاء علم و فناوری جهت افزایش توانمندی، رقابت‌پذیری و بهره‌وری در افزایش توان علمی پژوهشگران کشور است.

این حوزه با بهره‌مندی از توان اعضای هیاًت علمی متعهد، متخصص و حرفه‌ای و با تربیت دانشجویان متعهد، متخصص و با صلاحیت، در راستای نیازهای جامعه فعالیت می‌نماید و با سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزشیابی برنامه‌های پژوهشی و فناوری‌های نوین به مدیریت و رهبری تحقیقات و فناوری دانشگاه می‌پردازد. آزمایشگاه مرکزی مصمم است با تربیت نیروی انسانی متعهد و حمایت از پژوهشگران، دانشجویان و اساتید بتواند گامی موثر در جهت ارتقای سطح تولیدات علمی کشور بردارد.