نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع بکار آزمایشگاه تبدیلات گازی

شروع بکار آزمایشگاه تبدیلات گازی


آزمایشگاه تبدیلات گازی در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد با مسئولیت جناب آقای دکتر ابوالفضل محمدی عضو هیاًت علمی گروه شیمی شروع بکار کرد.