نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع بکار آزمایشگاه تبدیلات گازی

شروع بکار آزمایشگاه تبدیلات گازی


آزمایشگاه تحقیقاتی تبدیلات گازی در آزمایشگاه مرکزی با مسئولیت آقای دکتر ابوالفضل محمدی عضو هئیت علمی گروه شیمی شروع بکار کرد.