نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح توجیهی خرید تجهیزات آزمایشگاهی/تاًسیس آزمایشگاه تحقیقاتی

طرح توجیهی خرید تجهیزات آزمایشگاهی/تاًسیس آزمایشگاه تحقیقاتی


مطابق با صورتجلسه شماره 11 شورای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه، هرگونه خرید تجهیزات آزمایشگاهی/تاًسیس آزمایشگاه تحقیقاتی در آزمایشگاه مرکزی منوط به تکمیل فرم طرح توجیهی می باشد.

 

دانلود فرم طرح توجیهی

 

خواهشمند است فرم طرح توجیهی تکمیل شده را به دفتر آزمایشگاه مرکزی تحویل و همچنین از طریق اتوماسیون برای کارشناس آزمایشگاه مرکزی ارسال نمایید.