نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فانکشن ژنراتور

فانکشن ژنراتور


فانکشن ژنراتور 

Model: GW INSTEK G5100A

قابلیت ها 

شکل موج های پالس، رمپ، مثلث، DC و با قابلیت تولید نویز

Linear & log Sweeps as Well as Burst modes

 

 

 

بازگشت