نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیزر آزمایشگاهی هلیوم نئون

لیزر آزمایشگاهی هلیوم نئون


لیزر آزمایشگاهی هلیوم نئون

قابلیت ها 

لیزر هلیوم نئون، معمولاً نور قرمز با طول موج 632 / 8 نانومتر گسیل می کند. لیزرهای هلیوم-نئون رایج دارای یک سلول گازی با طولی در حدود 20 سانتی متر هستند و با توان الکتریکی ورودی چندین وات، توان خروجی ای در حد چند میلی وات با طول موج قرمز 632 / 8 نانومتر در مد کاری پیوسته تولید می کنند. لیزرهای هلیوم-نئون اغلب برای کاربردهای تنظیم و تداخل سنجی مورد استفاده قرار می گیرند و با لیزر دیود ها که فشرده تر و پر بازده هستند به رقابت می پردازند.