نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیزر آزمایشگاهی هلیوم نئون

لیزر آزمایشگاهی هلیوم نئون

قابلیت ها 

لیزر هلیوم نئون، معمولاً نور قرمز با طول موج 632 / 8 نانومتر گسیل می کند. لیزرهای هلیوم-نئون رایج دارای یک سلول گازی با طولی در حدود 20 سانتی متر هستند و با توان الکتریکی ورودی چندین وات، توان خروجی ای در حد چند میلی وات با طول موج قرمز 632 / 8 نانومتر در مد کاری پیوسته تولید می کنند. لیزرهای هلیوم-نئون اغلب برای کاربردهای تنظیم و تداخل سنجی مورد استفاده قرار می گیرند و با لیزر دیود ها که فشرده تر و پر بازده هستند به رقابت می پردازند.