نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مثلث حیات

مثلث حیات


مثلث حیات را فراموش نکنید هنگام زلزله در موقعیت های مشخص شده در تصاویر بالا قرار گیرید. این فضای خالی به نجات شما کمک می کند!