نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجموعه عدسی کروی اپتیکی

مجموعه عدسی کروی اپتیکی


مجموعه عدسی کروی اپتیکی

عدسی های همگرا و واگرا با فاصله کانونی مختلف و قطرهای 2 اینج. از این مجموعه می­توان برای کانونی و موازی سازی نور لیزر استفاده کرد.