نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی آزمایشگاه مرکزی در هفته پژوهش

معرفی آزمایشگاه مرکزی در هفته پژوهش


خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی آزمایشگاه مرکزی در نمایشگاه هفته پژوهش که در محل دانشگاه پیام نور برگزار گردید به پژوهشگران و علاقه مندان معرفی گردید.