نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی آزمایشگاه مرکزی

معرفی آزمایشگاه مرکزی


آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد

 

داشتن نیروی انسانی متخصص، زیرساخت‌ها، تجهیزات، کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های مجهز ویژگی ممتاز آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد بوده و توسعه مستمر این امکانات و تجهیزات از برنامه‌های مهم آن است. این حوزه با تلاش خستگی‌ناپذیر و انجام پژوهش‌های کارآمد، همواره به دنبال رشد علمی شایسته و پایدار در کشور می‌باشد. از مهمترین اهداف آزمایشگاه مرکزی می‌توان موارد ذیل را نام برد:


 

 • ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز دانشکده ها

 • تامین نیازهای پژوهشی و فناوری سایر دانشگاه ها و صنایع مستقر در پارک علم و فناوری استان خراسان شمالی، تامین نیازهای آزمایشگاهی صنایع مادر منطقه نظیر صنایع پتروشیمی خراسان، سیمان بجنورد، فولاد اسفراین و آلومینای جاجرم و ...

 • بهره وری بهینه استفاده از امکانات پیشرفته

 • صرفه جویی در هزینه خدمات طرح های پژوهشی و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

 • عدم خرید دستگاه‌ها بصورت موازی و فراهم آوردن امکان خرید دستگاه‌های ضروری تر و مورد نیاز استان خراسان شمالی و استان‌های مجاور

 • جذب تجهیزات پژوهشی مازاد استان‌های دیگر

 • ایجاد ارتباط بیشتر بین پژوهشگران و انتقال اطلاعات

 • دسترسی اعضای هیئت علمی و دانشجویان استان به فضاها و امکانات پژوهشی

 • پرهیز از انحصاری شدن دستگاه‌ها و تجهیزات پیشرفته

 • افزایش رشد علمی دانشگاه و کشور به دلیل انتشار نتایج آزمایشگاهی نظریه‌ها در مجلات معتبرتر

 • اتصال به شبکه‌های آزمایشگاهی نظیر شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا(، شبکه آزمایشگاه‌های با فناوری راهبردی   

    

 • ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز دانشکده ها
 • تامین نیازهای پژوهشی و فناوری سایر دانشگاه ها و صنایع مستقر در پارک علم و فناوری استان خراسان شمالی، تامین نیازهای آزمایشگاهی صنایع مادر منطقه نظیر صنایع پتروشیمی خراسان، سیمان بجنورد، فولاد اسفراین و آلومینای جاجرم و ...
 • بهره وری بهینه استفاده از امکانات پیشرفته
 • صرفه جویی در هزینه خدمات طرح های پژوهشی و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
 • عدم خرید دستگاه‌ها بصورت موازی و فراهم آوردن امکان خرید دستگاه‌های ضروری تر و مورد نیاز استان خراسان شمالی و استان‌های مجاور
 • جذب تجهیزات پژوهشی مازاد استان‌های دیگر
 • ایجاد ارتباط بیشتر بین پژوهشگران و انتقال اطلاعات
 • دسترسی اعضای هیئت علمی و دانشجویان استان به فضاها و امکانات پژوهشی
 • پرهیز از انحصاری شدن دستگاه‌ها و تجهیزات پیشرفته
 • افزایش رشد علمی دانشگاه و کشور به دلیل انتشار نتایج آزمایشگاهی نظریه‌ها در مجلات معتبرتر
 • اتصال به شبکه‌های آزمایشگاهی نظیر شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا(، شبکه آزمایشگاه‌های با فناوری راهبردی